MERCEDES O303:

48+1 ülõhely

E z t   a   k o c s i t   m á r   e l a d t u k .

büfé, hûtõtt és forró italok, wc;
csak belföldre